header

Правила за безопасно движение

  • Винаги пресичай само на определените за това места.
  • Преди да пресечеш на пешеходна пътека, спри на бордюра, огледай се първо наляво, после надясно и отново наляво. Ако видиш, че всички превозни средства спират, можеш да пресечеш.
  • Не тичай, но и не се придвижвай твърде бавно, докато пресичаш.
Правила
бутон бутон