header

Попълни липсващите думи

Винаги пресичай при и никога при светлина на светофара!

Винаги пресичай само на определените за това места. Преди да пресечеш на пешеходна , спри на бордюра, огледай се първо наляво, после надясно и отново наляво. Ако видиш, че всички превозни средства спират, можеш да пресечеш.

Като пешеходец трябва да се движиш винаги по вътрешната част на >. Винаги бъди на достатъчно голямо разстояние от превозните .

Винаги играй в > и на места, отдалечени от улици. Ако по време на игра приближиш до улицата, никога не изскачай изневиделица на пътното >, каквото и да се случи!

Карай >, кънки, ролери и скейтборд само в парковете и определените за това алеи. Никога не го прави на улицата. Бъди много внимателен, ако ти се наложи да пресечеш пътното платно.