header

Как е правилно да пресечем на кръстовище със светофар?

Right
Wrong